Załączniki do zarządzenia Rektora UJ nr 45 z dnia 12 czerwca 2006 r.
Dane osobowe Imię i nazwisko autora pracy  
Rok urodzenia autora pracy  
Imię i nazwisko promotora pracy  
Instytut/Katedra  
Kierunek studiów  
Specjlaność  
Nadawany tytuł  

Opis pracy w języku polskim Tytuł pracy w języku polskim  
Słowa kluczowe (max 5)  
Streszczenie pracy (max 1400 znaków)

Opis pracy w języku pracy* Tytuł pracy w języku pracy  
Słowa kluczowe (max 5)  
Streszczenie pracy (max 1400 znaków)

Opis pracy w języku angielskim Tytuł pracy w języku angielskim  
Słowa kluczowe (max 5)  
Streszczenie pracy (max 1400 znaków)

*Jeżeli praca jest napisana w języku polskim wystarczy wypełnić tabelę dot. pracy w jęz. polskim.